2014-04-01

NY HEMSIDA HJÄLPER FISKARE

Svenska fiskeregler
är en hemsida hos länsstyrelserna där man via kartor får information om gällande regler för fritidsfiske i våra fem största insjöar och längs hela svenska kusten. Där kan du se vad som gäller i det område där du fiskar.

Till hemsidan