Längd och djup på slingor och fiskenätLängd och djup på en nätslinga ger ibland upphov till missförstånd. En rätt vanlig missuppfattning är att måtten som står på slingans etikett säger hur långt och djupt det färdiga fisknätet blir. Men så är det faktiskt inte.

När man pratar om slingas längd eller djup är det viktigt att man pratar om slingans sträckta mått. Med sträckt mått menas det mått en nätslinga har då den är fullt utsträckt på längden eller på djupet. Det är de sträckta måtten som står på slingans etikett, inte måtten på det färdiga fisknätet.

Sträckt längd är det enda rätta sättet att benämna längden på en nätslinga om man använder en längdenhet (t.ex. meter). Det beror på att det finns flera sätt att montera en nätslinga. En slinga som är 60 meter i sträckt längd kan monteras in olika mycket, men oftast till mellan 27 och 33 meter som färdigt nät. Ibland monteras en nätslinga in till bara 1/3 av sin sträckta längd beroende på vilken fångst man är ute efter.

Detsamma gäller för slingans djup. Det som står på etiketten är slingans sträckta djup. Det är djupet som slingan har när du tar ut den ur förpackningen, alltså när den är 0 meter utsträckt på längden. När du drar ut en nätslinga på längden, från 0 meter till t.ex. 30 meter, drar den ihop sig på djupet. Ju mer du monterar ut slingan, desto mer drar den ihop sig på djupet.

Alla våra 30 meters fisknät är monterade av 60 meter långa nätslingor.

Vill du veta mer om maskor och varv? Läs mer här.

Till Laxen fiskenätskola

  

Handritad tar upp nät