Hur mäter man maskstorlek på ett fisknät?Att förklara det där med maskstorlek kan ge upphov till förvirring. Det bästa och enklaste sättet att benämna maskstorlek är i betydelsen 1 maskstolpe. En maska består av fyra maskstolpar och en maskstolpe är avståndet i mm från en knut till nästa intilliggande knut. En maskstolpe är samma sak som ett varv eller en halvmaska. Svenska fiskerimyndigheter pratar oftast om maskstorlek som helmaska vilket är detsamma som 2 maskstolpar eller 2 varv.
 
Lär dig mer om maskor och varv

Idag är det vanligt att man pratar om maskstorleken i mm, men många använder fortfarande det gamla sättet att mäta maskstorlek med: varv per aln eller varv per fot eller t.o.m. varv per kvarter. 
 
En aln är noga räknat 593,8 mm men av praktiska skäl brukar man räkna med 600 mm. Varv per aln kan översättas till antal maskstolpar per 600 mm. En maska på 60 mm motsvarar alltså 10 varv per aln eller 5 varv per fot eller 2.5 varv per kvarter.
 
Lär dig mer om fisknät på Laxen fisknätskolaOmvandlingstabell från mm till varv per aln

13.0 mm - 46 varv per aln (46 maskstolpar per 600 mm)
14.3 mm - 42 varv
15.0 mm - 40 varv
15.5 mm - 38 varv
16.5 mm - 36 varv
17.5 mm - 34 varv
18.5 mm - 32 varv
20 mm - 30 varv
21.5 mm - 28 varv
25 mm - 24 varv
27 mm - 22 varv
30 mm - 20 varv
33 mm - 18 varv
35 mm - 17 varv
37 mm - 16 varv
40 mm - 15 varv
43 mm - 14 varv
46 mm - 13 varv
50 mm - 12 varv
55 mm - 11 varv
60 mm - 10 varv
66 mm - 9 varv
75 mm - 8 varv
80 mm - 7.5 varv