Hur mäter man maskstorlek på ett fisknät?Att förklara det där med maskstorlek kan ge upphov till förvirring. Det bästa och enklaste sättet att benämna maskstorlek är i betydelsen 1 maskstolpe. En maska består av fyra maskstolpar och en maskstolpe är avståndet i mm från en knut till nästa intilliggande knut. En maskstolpe är samma sak som ett varv eller en halvmaska. Svenska fiskerimyndigheter pratar oftast om maskstorlek som helmaska vilket är detsamma som 2 maskstolpar eller 2 varv.
 
Lär dig mer om maskor och varv

Idag är det vanligt att man pratar om maskstorleken i mm, men många använder fortfarande det gamla sättet att mäta maskstorlek med: varv per aln eller varv per fot eller t.o.m. varv per kvarter. 
 
En aln är noga räknat 593,8 mm men av praktiska skäl brukar man räkna med 600 mm. Varv per aln kan översättas till antal maskstolpar per 600 mm. En maska på 60 mm motsvarar alltså 10 varv per aln eller 5 varv per fot eller 2.5 varv per kvarter.
 
Lär dig mer om fisknät på Laxens nätskolaOmvandlingstabell från mm till varv per aln

13.0 mm - 46 varv per aln (46 maskstolpar per 600 mm)

14.3 mm - 42 varv

15.0 mm - 40 varv

15.5 mm - 38 varv

16.5 mm - 36 varv

17.5 mm - 34 varv

18.5 mm - 32 varv

20 mm - 30 varv

21.5 mm - 28 varv

25 mm - 24 varv

27 mm - 22 varv

30 mm - 20 varv

33 mm - 18 varv

35 mm - 17 varv

37 mm - 16 varv

40 mm - 15 varv

43 mm - 14 varv

46 mm - 13 varv

50 mm - 12 varv

55 mm - 11 varv

60 mm - 10 varv

66 mm - 9 varv

75 mm - 8 varv

80 mm - 7.5 varv