Det började 1948 i UmeåLaxen Fiskredskapsfabrik AB, som det hette då, bildades 1948 i Umeå. I början tillverkade fabriken näten enbart av bomull men man hade stora problem att brottas med. Det var svårt att få tag i bra bomullsgarner och produktionen var liten. Det ändrades dock snabbt. 

Det berodde på grundaren Bertil Bourwalls framsynthet och hans tro på nylonet som ersättare för bomullen. Redan ett år efter starten satte Bertil igång experimenttillverkning med nylon, och 1951 kunde Laxen som första europeiska nätfabrik presentera nät av tvinnad nylon. Näten blev snabbt populära tack vare nylonets många fördelar framför bomullen. Nylonnäten ruttnade inte, och framför allt, de gav större fångster.

Men den tvinnade nylontråden var bara början. Man insåg att en genomskinlig, heldragen nylontråd skulle synas ännu mindre i vattnet och ge ännu större fångster. Det tog tid att lösa problemet med knutsäkerheten, men 1953 släppte Laxen sina första knutsäkra nät av heldragen nylontråd, s.k. monofil.

Fångstresultaten var häpnadsväckande, och officiella provfisken under 1953 visade att de heldragna nylonnäten gav mer än 3 gånger så stor fångst som de tvinnade nylonnäten, och ungefär 7 gånger så stor fångst som de gamla bomullsnäten. Nu hade bomullen spelat ut sin roll för att användas i fiskenät.

Laxen Fiskredskapsfabrik AB växte snabbt. Man jobbad i 3-skift och 1958 var 40 personer anställda vid fabriken.  I mitten på 70-talet började konkurrensen från Asien göra sig så märkbar att vi till slut övergav den egna tillverkningen och istället började importera nätslingor från fabriker i Asien.

Med tiden breddades vårt sortimentet och produkterna innefattade snart mycket mer än bara fiskenät. 1995 ändrade vi namnet från Laxen Fiskredskapsfabrik till Laxen Specialnät, ett namn som idag bättre speglar vår verksamhet.
 
 

1948

 
 
Laxen Fiskredskapsfabrik på 50-talet

 

2014

Laxen Specialnät, Kardangatan 2 i Umeå