Så fiskar du med angeldon, isfiskeIsfiske efter gädda med angeldon är både kul och spännande. Du kan fiska med flera angeldon samtidigt, 10-20 st. är möjligt att hantera samtidigt. Fler än så kan bli svårt att hantera ifall det nappar bra. Av samma anledning, sätt inte angeldonen för långt ifrån varandra, du kommer inte att ha tid att springa långa sträckor när det nappar på flera samtidigt. Så här gör du för att lyckas med ditt isfiske med angeldon:

 • Borra upp ett hål i isen eller hugg upp hålet med en isbill
 • Vid minusgrader, håll hålet isfritt med en isskopa
 • Använd en isbill för att göra ett passande hål där du stoppar ned angeldonet
 • Vid minusgrader kan du även sätta angeldonet i en snöhög som du häller vatten på
 • Agna angeldonet med mört, abborre eller strömming
 • För in angelkroken längs med betesfiskens ryggrad så betet hänger horisontellt
 • Bestäm vilket djup du vill fiska på och gör en enkel ögla på linan som motsvarar djupet
 • Haka fast linans ögla längst ut på vippan
 • Vippan håller nu linan på avsett djup
 • När en gädda hugger, lossnar öglan från vippan som indikerar napp
 • Innan du börjar dra in linan kan du lyfta bort vippan för att undvika att linan trasslar in sig
 • Låt gäddan dra ut linan tills den stannar och gör ditt mothugg först när gäddan börjar simma igen
 • Dra in linan bestämt utan ryck och ge ingen slack


Bra att ha vid isfiske: