Värna om fisken - fiska med ansvarVi tycker det är viktigt att alla hjälps åt att ta hand om vår miljö för att värna om fisken. Därför har vi tagit fram vårt eget varumärke "
Värna om fisken - fiska med ansvar". Varumärket är registrerat hos Patent- och registreringsverket.

Alla som på något sätt använder redskap för att fånga fisk ska följa de regler som myndigheter satt upp som riktmärken för en hållbar utveckling. Dessutom finns det några skrivna och oskrivna regler som också är viktiga att tänka på. Du kan själv bidra till en god fiskevård.

  • Följ alltid de bestämmelser som gäller för det vatten där du fiskar, som t.ex. datumförbud, minimistorlekar, 3-metersregeln och liknande. Kontakta din Länsstyrelse och be dem redogöra för vad som gäller där du fiskar.
  • För nätfiskare i havet och de fyra stora sjöarna gäller begränsning av antalet nät som varje person i båten får använda. Läs mer om Regler som rör fritidsfisket.
  • Nät- och spöfiskare, ta aldrig upp mer fisk än du kan ta hand om.
  • Nätfiskare, använd så stor maska som möjligt för den fisk du fiskar, på så sätt slipper du få de minsta fiskarna som du ändå inte vill behålla.
  • Tjuvfiske är aldrig ok! Det gäller alla som fiskar.
  • Lös fiskekort och stöd den lokala fiskevården.
  • Fiskar du med nät, var noga med att använda maskstorlekar som är godkända.
  • Tänk på att ett nät som blir kvar på botten, s.k. spöknät, fortsätter att fiska under mycket lång tid. Det här är ett stort miljöproblem och alla måste hjälpas åt för att begränsa antalet spöknät. Om det händer dig, gör allt Du kan för att ta upp rester av ditt sönderslitna nät.
  • Respektera regler och bestämmelser.
  • Till Laxen fisknätskola


Högerklicka och spara till din dator