Så tar du upp ett fiskenätDet här är bra att känna till när du tar upp dina fisknät:

 • Vittja fisknäten tidigt på morgonen medan det normalt oftast är lugnt.
 • Det är vid upptagningen av näten som risken för skador är störst.
 • Ta upp nätkulan och lyft försiktigt i linan. Dra inte nätet till båten, det är båten som ska komma till nätet. Risken är annars att nätet fastnar i föremål på botten.
 • Ro längs med nätet och träd efterhand upp nätet på nätstickan.
 • Lossa fisken vartefter nätet kommer upp i båten. Använd en fisksyl om du behöver.
 • Är det lugnt väder kan du ta loss fisken redan i båten. Är det blåsigt är det säkrare för dig att vänta tills du kommer i land.
 • Mindre fisk kan man dra genom maskorna men större fisk måste tas ut baklänges. Dra försiktigt tillbaka maskorna över fiskens huvud och se till att de oftast vassa fenorna och gällocken inte skär av garnet.
 • Om fisken har trasslat in sig ordentligt gäller det att först hitta öppningen där den börjat linda på sig garnet. Då kan det ta ett tag för att få loss den. Kom ihåg att övning ger färdighet!
 • Om det har varit blåsigt, eller om det är kraftiga strömmar, kan näten ha drivit under stenar. Då får du försöka ro på så sätt att man lirkar loss dem.
 • Det allvarligaste är om näten fastnar i buskar eller grenar som sitter hårt i botten. I så fall kan det vara omöjligt att få upp dem utan att riva sönder dem.
 • Ibland måste man t.o.m. kapa en del av näten för att få upp resten.


Lär dig mer: Så lägger du ut ett fiskenät
Lär dig mer: Så underhåller du ett fiskenät
Lär dig mer: Värna om fisken, fiska med ansvar

Till Laxens fisknätskola