Hem » FLYTOVERALLER, FLYTVÄSTAR, FLYTUNDERSTÄLL » Flytsäkerhet, läs mer här

Flytsäkerhet, läs mer här

Läs mer om Flytsäkerhet


Alla Fladen Rescue Systems flytoveraller och flytplagg är CE-märkta som visar att de är testade och godkända enligt EU:s regler. Flytplaggen är indelade i fyra Newtonklasser, som är ett mått för flytkraft, förkortat N. De fyra klasserna är 50N, 100N, 150N och 275N. För att hålla sig flytande behöver en vuxen person en flytkraft på 20-30N. Ett flytplagg med 50N håller dig därför flytande med mycket stor marginal, oavsett vikt. De flesta av flytoverallerna är även certifierade som sjöräddningsdräkter enligt ISO 15027-1.

50N - Flytoveraller, flytjackor och flytvästar
Plagg med 50N ska användas av simkunniga personer från 30 kg och uppåt eftersom de inte hjälper användaren till ryggläge. Ej för barn. Används när man vistas relativt nära land eller där hjälp finns nära.

100N - Räddningsvästar
För både icke simkunniga och simkunniga. Ska du köpa en räddningsväst till barn ska du därför utan tvekan välja en räddningsväst i den här klassen. En räddningsväst vänder en medvetslös person till ryggläge inom 10 sekunder. En räddningsväst kännetecknas av att den har den mesta av flytkraften placerad framtill och att den har en krage som håller upp huvudet och den måste ha tydliga reflexer och en visselpipa. Alla Fladens räddningsvästar är utrustade med SOLAS godkända reflexer och visselpipa. 

150N - Uppblåsbara räddningsvästar
För simkunniga personer från 40 kg och uppåt. Uppblåsbara räddningsvästar finns med manuell eller automatisk gasuppblåsning. En uppblåsbar räddningsväst passar bra längs kusterna på havet där kravet på hög säkerhet är extra viktig. En uppblåsbar räddningsväst måste bäras som det yttersta plagget och får av naturliga skäl inte användas under t.ex. en jacka. Viktigt att känna till är att västen inte har någon flytkraft förrän den är uppblåst. En uppblåsbar räddningsväst måste kontrolleras och laddas om efter ett skarpt läge.

275N - Uppblåsbara räddningsvästar Offshore
För simkunniga personer från 40 kg och uppåt. Räddningsvästar i klassen 275N har alltid automatisk gasuppblåsning. De här västarna används på öppet hav när användaren har tunga kläder, verktyg eller dylikt. Om du ska använda en uppblåsbar väst ovanpå en flytoverall är det endast västar i klassen 275N som klarar att vända dig rätt i vattnet. Västen måste användas som det yttersta plagget och inte under en flytoverall eller jacka. Tänk på att räddningsvästen inte har någon flytkraft förrän den blir uppblåst. En uppblåsbar räddningsväst måste kontrolleras och laddas om efter ett skarpt läge.

Köp din flytoverall här

 

Så här fungerar en flytoverall


Vattnet i havet och våra sjöar är ofta farligt kallt och den ögonblickliga köldchocken som inträffar när du plötsligt hamnar i det kalla vattnet leder till häftig andhämtning (hyperventilering). Har du otur leder hyperventileringen till våldsamma kallsupar som kan innebära att du drunknar. Bästa skyddet mot hyperventileringen är bra klädsel som t.ex. en godkänd flytoverall. När flytoverallen är igenknäppt och åtsnörd kring vrister och handleder ger den först ett bra skydd mot den första ögonblickliga chocken som gör att du kan undvika hyperventilering och sedan som en våtdräkt när vattnet på insidan värms upp av kroppstemperaturen. En flytoverall ökar din chans att överleva markant.

Köldchocken kan också leda till hjärtproblem som även kan drabba helt friska människor, även ungdomar. Men mest utsatta för den här risken är dock personer med tidigare hjärtproblem och män över 40 år. Återigen är det klädseln som är det bästa skyddet mot dessa problem och särskilt män över 40 bör vara noga med att klä sig varmt och ha flytplagg när de vistas i en båt eller nära vatten. Om hjärtproblemen leder till medvetslöshet kan en räddningsväst i klassen 100N, som vänder personen till ryggläge, vara avgörande för överlevnad under förutsättning att det inte är för stor sjögång.

Hur kan en flytoverall öka chansen att överleva?
Om du hamnar i kallt vatten drabbas du av nedkylning (hypotermi) och redan när kroppstemperaturen sjunkit ett par grader blir det svårt att kontrollera rörelserna. Finmotoriken försämras snabbt, omdömet sviktar och risken att drunkna ökar. Redan vatten som är kallare än 25 °C innebär en påtaglig risk och vid temperaturer under 15 °C är risken för allvarlig nedkylning överhängande. Med en flytoverall fördröjer du nedkylningen och chansen till överlevnad. Läs mer om nedkylning på Svenska Livräddningssällskapet.

Din flytoverall hindrar vattnet att cirkulera.
En flytoverall som är rätt utfomad ska hindra vattnet från att cirkulera för att minska nedkylningen. Du blir visserligen rejält kall allt eftersom vattnet sipprar in men efter en stund värmer kroppen upp vattenskiktet innanför kläderna så att nedkylningen går långsammare. Det är samma princip som i en våtdräkt för dykare. Utan en flytoverall och med bara vanliga kläder gör dina kroppsrörelser att vattnet får cirkulera och det gör att nedkylningen går mycket snabbare. Med vanliga, tunna kläder kan du inte arbeta dig varm i kallt vatten. Men med tillräckligt värmeisolerande klädsel som en t.ex. en flytoverall kan det vara möjligt att simma mot räddning utan att förlora mer kroppsvärme än vid stillaliggande. Även mössa, vantar och stövlar gör stor skillnad för den som ligger i kallt vatten.

En flytoverall ger mycket stor flytkraft.
Flytplaggen är vind- och vattenavvisande, lätta i vikt och tillverkade i ett smidigt och skönt material som gör dem sköna att bära och som ger bra komfort och rörlighet. En flytoverall ger användaren mycket mer flytkraft än vad normen kräver. Det gör det lättare för den som bär en flytoverall att undvika vågor och skum för att hålla andningsvägarna fria från vatten.

Baltic flytoverall och Fladen flytoverall är certifierade antingen som flytplagg EN 393 eller ISO 12402-6 och som sjöräddningsdräkt ISO 15027-1. För att klara ISO 15027-1 är ett av kraven att en person inte förlorar mer än 2 °C av sin kroppstemperatur under 60 minuter i 5 °C vatten. Testresultaten för Fladens flytoverall var endast 1,2 °C vilket är en bra bit under normen.

Köp din flytoverall här